Vitaliteit binnen bedrijven

4 tips voor meer vitaliteit binnen bedrijven

Steeds meer bedrijven komen er achter dat investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers veel kan opleveren. De vorige blogpost ging over vijf voordelen waarom investeren in vitaliteit binnen bedrijven loont. Deze week bespreken wij vier stappen om een vitalere bedrijfscultuur te creëren.

Vitale medewerkers

Ja, we weten dat het als bedrijf belangrijk is verzuimuren goed in de gaten te houden. Waar mogelijk worden ook strategieën toegepast om deze zo klein mogelijk te houden. Maar verzuimuren zeggen niet alles over de vitaliteit van de medewerkers. Vitaliteit gaat namelijk veel verder dan alleen verzuim. Vitaliteit heeft invloed op de effectiviteit van de medewerkers. Vitale medewerkers zijn effectiever en creëren meer resultaat in dezelfde tijd.

Vier stappen voor een vitalere bedrijfscultuur

Hoe staat het op dit moment met de vitaliteit van de medewerker in jouw bedrijf? Hoe ervaren zij zaken als werkdruk, balans tussen werk en privé, groeimogelijkheden en de mogelijkheid van het maken eigen keuzes?

 1. Analyse huidige situatie

Start eens bij jezelf, hoe scoor jij op vitaliteit als de CEO of eigenaar? Jouw eigen manier van leven en uitstraling heeft een heel groot effect op het bedrijf. Wanneer vitaliteit van bovenaf geen prioriteit heeft, zal dit nooit doorkomen in de bedrijfscultuur.

 1. Analyse situatie van het management

Een stapje verder, hoe staat het met de vitaliteit van het management? Het begeleiden van de leidinggevende om vitaliteit bewust een prioriteit te maken gaat direct bijdragen aan een werkomgeving met meer focus, energie en effectiviteit. Ten eerste moeten de leidinggevende zich bewust zijn van de eigen uitstraling m.b.t. vitaliteit, daarnaast moeten ze getraind worden in het herkennen van de minder vitale medewerker en deze op de juiste manier coachen.

 1. De medewerker

Naast dat het management zelf vitaliteit leeft, moet de de medewerker ook op een vitale manier gecoacht worden door de leidinggevende.

Een medewerker heeft het idee dat een leidinggevende vitaliteit als prioriteit ziet als de leidinggevende:

 • oprecht weet hoe het met hem/haar gaat
 • weet wat hij/zij aan kan en hoe hij/zij uitgedaagd wordt
 • weet wat hun belangrijkste bijdrage is binnen het bedrijf,
 • weet wat hij/zij wil bereiken en hoe het bedrijf daarbij kan helpen

Al deze punten zullen bijdragen aan de vitaliteit van de medewerker en zal ook nog de betrokkenheid van de medewerker bij het bedrijf vergroten. Betrokken medewerkers zijn niet alleen effectiever maar ook loyaler aan het bedrijf waar ze voor werken.

 1. Creëren van een vitale bedrijfscultuur

De volgende punten zullen bijdragen aan een vitalere bedrijfscultuur. Wanneer er vanuit bovenaf prioriteit gegeven wordt aan deze punten zal de vitaliteit van de werknemers toenemen.

 • Maak tot bepaalde hoogte inspraak van werknemers mogelijk op zaken als planning en taken.
 • Zorg voor betrokkenheid en inspraak van het personeel op het gevoerde beleid.
 • Richt de werkplekken, ergonomisch in. Creëer stilte plekken, staande werkplekken.
 • Zorg voor voldoende licht en planten op de werkplekken en vergaderruimtes.
 • Zorg dat wandel vergaderingen/ meetings een optie.
 • Creëer ruimte voor beweging tijdens de pauzes of onderwerk tijd.
 • Maak eens de “gezonde” opties in de bedrijfskantine stukken goedkoper dan de “ongezonde” opties.
 • Creëer een vitaliteitsprogramma voor alle werknemers.