Doelgericht trainen: in 2020 je doelstellingen behalen

Het nieuwe jaar staat voor de deur en alle goede voornemens worden weer gemaakt. Maar wat gaat ervoor zorgen dat je dit jaar jouw goede voornemens echt behaald? Zeker op sportief gebied sneuvelt 93% van de voornemens 93% voordat de eerste maand voorbij is…

Wij zien dat er enorme resultaten worden geboekt als er oprechte doelstellingen gemaakt worden. Oprechte doelstellingen kunnen alleen gemaakt worden als je brutaal eerlijk bent in waar je nu staat. Daarnaast is het hebben van 100% commitment een vereiste om jouw doelstelling te behalen. Wanneer je weet wat je doelstelling is en consistent doet wat nodig is voor jouw doelstelling (integriteit) dan behaal je het gewenste resultaat.  Dit noemen wij doelgericht trainen.

Oprechte doelstellingen

Voor een oprechte doelstelling zijn twee punten van belang. Het startpunt; je huidige situatie en het eindpunt; het beoogde einddoel. Door te starten met je huidige situatie en deze nauwkeurig in kaart te brengen krijg je inzicht in de te ondernemen stappen.

Startpunt bepalen

Om je startpunt vast te stellen stel je jezelf de volgende vragen:

 • Waar sta ik nu?
 • Waarom stel ik dit doel?
 • Wat levert dit doel mij op?
 • Welke houding helpt mij bij het behalen van mijn doelstelling?
 • Welke houding werkt me tegen?
 • Wat is er anders als ik mijn doel bereik?
 • Welke gewoontes dragen op dit moment bij aan mijn doelstelling?
 • Welke gewoontes werken op dit moment mijn doelstelling tegen?
 • Heb ik in het verleden dit doel al geprobeerd te bereiken?
 • Wat ging er goed in het verleden, en wat ging er mis?

Weten waar je op dit moment vandaan komt is de basis van jouw training. Daaruit kun je uitdagende, haalbare doelen stellen en het juiste pad bepalen. Zonder startpunt weet je TOMTOM toch ook niet hoe je bij het eindpunt komt?

Eindpunt bepalen

Een doelstelling zorgt ervoor dat jij doelgericht traint richting het eindpunt. Het opstellen en uitspreken van een eindpunt zorgt niet direct voor commitment. Commitment is er pas als er gedurende de rit consistent integer gehandeld wordt. Dat is het meest lastige van doelgericht trainen richting succes. Verandering is namelijk niet makkelijk. Maar helder voor de geest hebben waarom je met iets start maakt het allemaal waard.

Een duidelijk eindpunt heeft de volgende kenmerken:

 • De doelstelling is SMART geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
 • Het draagt bij aan jouw leven. Wat is jouw waarom?
 • Het is duidelijk wat er nodig is voor blijvend resultaat. Denk hierbij aan jouw houding en acties die bijdragen aan het resultaat.

Blijvende verandering

Snel doelen behalen is makkelijk, maar hoe zorg je voor een blijvende verandering? Formuleer jouw startpunt en eindpunt. Dit zorgt voor een plan om jouw doel te behalen. Wanneer het eindpunt is geformuleerd maak je een belofte naar jezelf, een commitment. Door een commitment aan te gaan sluit je de deur voor twijfels.

 

Wil jij aan de slag om in 2020 jouw doelen te behalen? Neem dan contact met ons op of bekijk onze programma’s.